1. przykł. 1
 2. przykł. 2
 3. przykł. 3
 4. przykł. 4
 5. przykł. 5

fakty, a nie deklaracje
czyli jak ze wsparciem technologii zostać oczami konsumenta

TŁO I CEL BADANIA: Klient chce wiedzieć, co wpływa na wybór marki w kategorii X w pubach i dyskotekach i jaka jest zauważalność jego materiałów reklamowych. Wywiady zrealizowane wcześniej przez inną agencję badawczą nie dały na te pytania jasnej odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ The Insiders:

 • robimy rekrutację na gorąco – zapraszamy do badania osoby „świeże” tj. właśnie wchodzące do pubu/ dyskoteki
 • wchodzimy w głowę konsumenta – robimy badanie z wykorzystaniem mobilnej wersji Eye-Trackera -> respondent chodzi w okularach, w których jest kamera rejestrująca wszystko, na co popatrzy po drodze do baru i przy barze, a na plecach ma mini komputer, który nagrywa film.
 • oglądamy film razem z każdym respondentem i dopytujemy go o wszystko, co jest dla nas interesujące lub nie jest  oczywiste.

EFEKT: Klient dowiaduje się jak i dlaczego „pracują” jego poszczególne materiały promocyjno-reklamowe i co wymaga usprawnień.

 

 

efektywnie i niedrogo
czyli jak stworzyć strategię przy ograniczonym budżecie

TŁO I CEL BADANIA: Klient  ma fajny produkt, ale nie wie
jak go spozycjonować. Mamy niewielką ilość próbek produktu
i bardzo ograniczony budżet na badanie.

ODPOWIEDŹ The Insiders:

 • przeprowadzamy badanie jakościowe (na niedużej próbie) w domach konsumentów, bo dzięki temu produkt jest używany w naturalny, intuicyjny i spontaniczny sposób, w codziennych, prawdziwych sytuacjach.
 • włączamy do badania całe gospodarstwo domowe, bo przecież nie wiemy kto i za co pokocha produkt najbardziej.
 • uzupełniamy badanie o namacalne, etnograficzne fakty:  badani prowadzą dzienniczki i robią zdjęcia wszystkich sytuacji użycia produktu.
 • zapraszamy najbardziej aktywnych uczestników badania na warsztat strategiczny z udziałem Klienta i współpracujących agencji - razem z konsumentami określamy możliwe kierunki pozycjonowania
  i wybieramy ten z największym potencjałem.

EFEKT: opracowanie optymalnej strategii dla produktu / marki i platformy komunikacji.

niesforny respondent
czyli jak okiełznać dziecko w roli respondenta

TŁO I CEL BADANIA: Klient chce oszacować potencjał produktu, który ma być adresowany do małego konsumenta.

ODPOWIEDŹ The Insiders:

 • rozmawiamy zarówno z dziećmi jak i z mamami , bo to mamy są „bramkami” przy zakupie w tej kategorii
 • robimy grupy symultanicznie – w jednej sali pracują dzieci, w drugiej ich mamy.
 • z dziećmi robimy małe, krótkie grupy, dzieląc je pod względem wieku i płci.
 • na grupie z dziećmi pracujemy w duecie – jeden badacz z dziećmi, drugi za szybą kolekcjonuje obserwacje.
 • wprowadzamy jasne zasady, żeby nam dzieci nie weszły na głowę.
 • często chwalimy dzieci, zachęcając je tym samym do aktywnego udziału.
 • dostosowujemy warunki badania do wieku dzieci – przyjazne wnętrze, bez nadmiaru stymulujących elementów, interesujące zadania i adekwatne techniki.

EFEKT: poznanie stopnia zainteresowania produktem i sugerowane ulepszenia.

chwycić nieuchwytne
czyli jak dobrze poznać trudno dostępnego konsumenta

TŁO I CEL BADANIA: Klient chce rozszerzyć swoją działalność na nowy target, ale bardzo niewiele wie o jego potrzebach i oczekiwaniach. Target jest bardzo trudny do zbadania – to szalenie zajęci, zamożni, wymagający i rozproszeni ludzie.

ODPOWIEDŹ The Insiders:

 • rekrutujemy badanych poprzez kontakty osobiste i kulę śnieżną – respondenci polecają się nawzajem, czym bardzo pomagają nam w rekrutacji.
 • zakładamy dużą elastyczność co do metodologii wywiadu – rozmawiamy tak, jak się da – twarzą w twarz w miejscu pracy respondenta, ale także wywiadami on-line (z kamerką), przez telefon lub czat.
 • wspomagamy się etnografią – tam, gdzie to tylko jest możliwe, robimy zdjęcia lub obserwujemy badanych jako wywiadowcy – cienie.
 • niektórzy z naszych respondentów „szpiegują” dla nas, dzięki czemu mamy informacje o znacznie większej ilości ludzi niż ci, których faktycznie badamy.

EFEKT: duża ilość wskazówek/ insightów do tworzenia komunikacji i zmian w koncepcie produktu.

wyniki „na wczoraj”
czyli jak przeprowadzić całe badanie w 2 dni

TŁO I CEL BADANIA: potrzebny jest super szybki disaster check kreacji komunikacyjnej –> materiał do testu będzie przygotowany na wtorek, a wyniki badania muszą być gotowe na Zarząd w czwartek rano.

ODPOWIEDŹ The Insiders:

 • przeprowadzamy rekrutację w rekordowym czasie: w pół dnia!
 • realizujemy 4 FGI pod rząd, w jeden dzień!  (w środę)!
 • zapewniamy obecność dwóch bardzo doświadczonych badaczy w badaniu: jeden moderuje grupy, a drugi w tym samym czasie, za lustrem weneckim, na bieżąco opracowuje wyniki.
 • prezentację tworzymy od razu po zakończeniu fieldu (pracujemy nocą)!
 • dostarczamy wyniki jeszcze przed czasem: na 8 rano w czwartek!

EFEKT: błyskawiczna realizacja całego badania daje możliwość podjęcia decyzji co do losów spotu w czwartek na spotkaniu Zarządu o 10 rano.