od oceny idei do badań gotowego produktu i reklamy
wizerunek, brand audyt, pozycjonowanie, kondycja i siła, relacja z konsumentem
poszukiwanie inspiracji, generowanie insightów, potrzeby, motywacje, zachowania, procesy decyzyjne, lifestyle, odkrywanie nisz, trendy

realizujemy badania marketingowe -
pomagamy poznać i zrozumieć konsumenta
na każdym etapie życia marki